Kväkarparet Sven och Eivor Ryberg lämnade sina arbeten i Stockholm 1950 och blev grönavågare på gården Svartbäcken utanför Rimbo. Deras vision var främst att erbjuda en plats för stillhet och gemenskap för kväkarsamfundet. Visionen blev verklighet, och sedan dess har människor i alla åldrar och från mycket skilda sammanhang och med olika behov -- inte bara kväkare -- funnit en fristad och en hemvist här. Under de första tjugo åren hölls barn- och ungdomslager, stilla retreater, internationella sammankomster en hemvist på Rybergs lantgård...halmmadrasser på logementet, utedass, sjövatten och hembakt bröd ur Eivors vedspis...

  

Med tiden uppstod behov av ett mer modernt boende. Därför uppförde kväkarsamfundet 1970 en fristående anläggning, Svartbäcksgården, på en tomt som angränsar till lantbruket. Kväkarnas verksamhet fick därigenom en mer ändamålsenlig hemvist. De rymligare lokalerna gjorde det även möjligt för utomstående grupper att trivas här. 


Svartbäcksgården kompletterades så småningom med Johannesstugan, en liten närliggande stuga som ursprungligen byggdes av författaren och katoliken Eva Alexandersson. Eva och vännen Gunnel Vallquist, även hon välkänd författare och katolik, köpte varsin tomt av familjen Ryberg 1965. Under flera år ingick Gunnel och Eva i Svartbäckens ekumeniska gemenskap som kallades Tystnadens by. Johannesstugan övertogs av samfundet efter Evas död 1994.


Familjen Ryberg har genom åren på plats förvaltat samfundets anläggning, för att från 2024 överta och driva verksamheten i Svartbäcksgården och Johannesstugan. Verksamheten fortsätter i samma anda. Svartbäcksgården förblir en plats för alla som söker stillhet, andlig fördjupning, gemenskap och rekreation.


Vännernas samfund (kväkarna) är en världsvid religiös rörelse, som sedan 1650 och med den tysta andakten i centrum värnar jämlikhet, enkelhet, hållbarhet, sanning, gemenskap och fred. 

Vännernas samfunds hemsida.